Montag, 12. Dezember 2016

Tizenkettedik ablak – Eh, aa, na

Ezúttal nem teszek képet a bejegyzés mellé, ugyanis olyan dologról lesz szó, amit elsősorban hallani kell. Ausztriában, Bécsben gyorsan feltűnik, hogy az emberek a német nyelv egy sajátos változatát beszélik, sőt, gyakran dialektust. Az utóbbi időben a németországi médiumok térhódítása miatt úgy tűnik, mintha visszaszorulnának a nyelvjárások. Mindenesetre a külföldről érkezők számára, akik éveket fektettek abba, hogy megtanulják a különben sem a legegyszerűbb nyelvek közé tartozó németet (vagy mondjuk úgy: elég sokat kell ahhoz tanulni, hogy egy viszonylag egyszerű mondatot helyesen mondjunk), igazi sokk meghallani, hogy Ausztriában még ez sem elég. Ráadásul itt nyelvjárásban vagy nyelvjárási színezettel beszélni egyáltalán nem ciki.

Minden tartománynak megvan a saját dialektusa, van ahol több is. Bécs ebben a tekintetben is különleges helyet foglal el Ausztriában, ugyanis az itt kialakult dialektusra nagyon erősen hatottak idegen nyelvek, elsősorban a cseh, a magyar és a jiddis. A bécsi dialektus számos magyar szót vett át, sőt, használ egy jellegzetes „a” hangot, mely nagyon hasonlít a mi „a” hangunkra.

A címben említett három rendkívül velős kifejezés a következőt jelenti:
eh – úgyis. Északon erre régebben azt mondták, hogy „sowieso”, azonban ez a jellegzetesen osztrák kifejezése igazi exportsláger lett és már Ausztriától és Bajorországtól északabbra is szívesen használják

aa – is. Igazából auch, de minek bonyolítsuk a dolgot még egy magán- és egy mássalhangzóval

na – a német nein helyi változata, északabbra nö-nek rövidítenék

És íme egy-két kifejezés, melyet a Bécsiek a magyarból vettek át:

Mulatság vagy Mullatschag – a bécsi szótár szerint „vad ünnepség magyar módra”. Van igei alakja is, mulattieren.

Netsch – aprópénz. A magyar négy szóból, utalva a négykrajcárosra – és való igaz, a gy-t körülbelül tsch-nek ejti egy bécsi.

Patsch – ügyetlen ember. Vagy a magyar (medve)bocs vagy a bocsánat szóból (hiszen aki ügyetlen, gyakran kér bocsánatot).
Végezetül egy szó, mely kapcsolatban egy félrevezető etimológiát magam fedeztem fel. Egy Teschek olyan embert jelöl, akit könnyű kihasználni. Egyik kollegám azt mondta, tudja, hogy ez a magyarból jön és a hátsó fertályra utal. Nem igazán értettem mire gondol, míg rá nem jöttem, hogy valaki a „te segg”-re vezeti vissza ezt a kifejezést. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a „tessék” szóból ered a kifejezés és azon honfitársainkat csúfolták ezzel, akik gyakran használták ezt a szót és talán még hajlongtak is hozzá .

1 Kommentar:

  1. […] egy szemétégőtővel is. Több bejegyzésben foglalkoztam a német nyelv helyi változatával (ez, ez és ez), helységnevekkel (egyszer itt és egyszer itt), és a gasztronómiáról is esett szó […]

    AntwortenLöschen